Goedebankrelatie

7 De gedragscode voor banken De Gedragscode voor banken werd opgesteld door Febelfin, de Bel - gische federatie van de financiële sector. In de code staan de en - gagementen uitgeschreven die de banken aangaan tegenover hun particuliere klanten (natuurlijke personen die handelen voor hun pri - vébelangen). De gedragscode vormt een minimumstandaard voor de banken en stelt een respectvolle houding ten opzichte van de klant centraal. Elke individuele bank kan voor haar klanten meer concrete of meer gede - tailleerde kwaliteitsnormen vastleggen. De dienstverlening van een bank is geregeld door een geheel van wet - ten, besluiten, reglementen en contracten. De basisprincipes van de code zijn gebaseerd op de ‘Code aangaande Reclame- en Marketingcommunicatiepraktijken’, opgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel. Verscheidene relevante bepa - lingen zijn daaruit overgenomen. In de Code betekent ‘u’ de klant, ‘wij’ staat voor de bank waar u klant bent. Elke bank onderschrijft deze code voor de diensten die ze aan - biedt en de regels die erop betrekking hebben. De tekst van de Gedragscode kan worden verkregen bij de banken zelf en is te - rug te vinden op hun website en op de website van Febelfin ( www.febelfin.be et www.goedebankrelatie.be )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc3Njg=