goedebankrelatie.be - page 9

9
Elke bank onderschrijft deze code voor de diensten die ze
aanbiedt en de regels die erop betrekking hebben. De tekst van
de Gedragscode kan worden verkregen bij de banken zelf en
is terug te vinden op hun website en de website van Febelfin
(
en
)
Bij vragen en klachten:
Zijn wij als uw bank uw eerste aanspreekpunt.
In tweede instantie kunt u zich met uw klacht wenden tot
Ombudsfin, de ombudsman in financiële geschillen.
(
Voor vragen of klachten in verband met de door ons gevoer-
de reclame, kunt u zich wenden tot de Jury voor Ethische
Praktijken inzake reclame. (
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...50
Powered by FlippingBook