goedebankrelatie.be - page 8

8
De dienstverlening van een bank is geregeld door een geheel van
wetten, besluiten, reglementen en contracten.
De basisprincipes van de code zijn gebaseerd op de ‘Code aangaan-
de Reclame- en Marketingcommunicatiepraktijken’, opgesteld
door de Internationale Kamer van Koophandel. Verscheidene rele-
vante bepalingen zijn daaruit overgenomen.
Inde Code betekent ‘u’ de klant, ‘wij’ staat voor de bankwaar u klant bent.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...50
Powered by FlippingBook