goedebankrelatie.be - page 7

7
De Gedragscode voor banken werd opgesteld door Febelfin, de
Belgische federatie van de financiële sector. In de code staan de
engagementen uitgeschreven die de banken aangaan tegenover
hun particuliere klanten (d.w.z. natuurlijke personen die hande-
len voor hun privébelangen).
De gedragscode vormt een
minimumstandaard
voor de banken
en stelt een respectvolle houding ten opzichte van de klant cen-
traal. Elke individuele bank kan voor haar klanten meer concrete
of meer gedetailleerde kwaliteitsnormen vastleggen.
Als klant kunt u zich op deze code beroepen bij uw bank en in
tweede instantie bij Ombudsfin, de ombudsman die bevoegd
is voor financiële geschillen.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...50
Powered by FlippingBook