goedebankrelatie.be - page 46

46
Wij wijzen u expliciet op het belang van
waakzaamheid
bij het gebruik van
elektronischebetaalsystemen.Onderstaandeaanbevelingenkunnenuhier-
bij helpen. Meer aanbevelingen en informatie vindt u op onzewebsite en op
de Febelfin website
(
)
.
Tips voor internetbankieren:
• voorzie in een goede beveiliging van uw computer en hou uw virus-
scanner up to date;
• plaats een elektronische handtekening enkel voor een opdracht die u
verwacht of zelf hebt gevraagd;
• plaats voor elke opdracht of verrichting de juiste handtekening;
• wanneer u twijfelt over het correcte verloop van uw sessie, zet dan uw
transactie onmiddellijk stop en contacteer ons;
• controleer regelmatig uw rekeningstand.
GEDRAGSCODE VOOR BANKEN
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50
Powered by FlippingBook