goedebankrelatie.be - page 45

45
Bij het gebruik van een self-bank, vragenwij u volgende aanbevelingen in acht
te nemen:
Tips voor elektronisch bankieren:
• gebruik uw vrije hand om het klavier af te schermen bij het intikken
van de geheime code;
• tik nooit uw geheime code in op vraag van een derde;
• zorg ervoor dat niemand over uw schouder kan meekijken. Zorg voor
een comfortabele afstand tussen uzelf en de andere wachtenden op
het ogenblik dat het uw beurt is om een verrichting te voeren;
• hoed u voor al te behulpzame personen wanneer u geld afhaalt. Het
kan immers zijn dat zij met een list uw bankkaart proberen te ontfut-
selen;
• Informeer onmiddellijk de dienst Cardstop bij verlies, diefstal van uw kaart
of wanneer deze wordt ingeslikt door een automaat,
via het nummer
070/344.344.
Het is ten zeerste aangeraden dat u zelf het nummer
vormt en ook zelf het gesprek voert.
MOGELIJKE DIENSTEN VAN EEN BANK
1...,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 46,47,48,49,50
Powered by FlippingBook