goedebankrelatie.be - page 44

44
6.
Elektronisch en internetbankieren
Bij diensten zoals internetbankieren, mobile banking, phonebanking, … zijn
de voorwaarden en de gebruikswijze van die vormen van bankieren beschre-
ven in een overeenkomst.
Binnen het wettelijk vastgestelde kader hebt u het recht om af te zien van
de nieuwe diensten die u bestelt via internet. U kunt dus terugkomen op uw
beslissing.
Onze systemen zijn van hoge technologische kwaliteit en onze procedures
worden voortdurend geoptimaliseerd.
GEDRAGSCODE VOOR BANKEN
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48,49,50
Powered by FlippingBook