goedebankrelatie.be - page 43

43
Zijn er problemen omtrent de uitkering, dan kunnen wij u
inlichtingen
geven
over de dienst voor klachtenbehandeling bij de verzekeringsmaat-
schappij. Klachten kunnen worden ingediend bij de Ombudsman van de
Verzekeringen
(
)
.
MOGELIJKE DIENSTEN VAN EEN BANK
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50
Powered by FlippingBook