goedebankrelatie.be - page 41

41
Als de verschuldigde bedragen uiteindelijk toch niet worden terugbetaald op
de voorziene tijdstippen, kunnen wij het
krediet opzeggen
zoals bepaald in
de overeenkomst en geven wij die informatie door aan de Centrale voor kre-
dieten aan particulieren bij de Nationale Bank van België overeenkomstig de
wetsbepalingen. Wij zullen dan het recht hebben om met alle rechtsmidde-
len de schuld in te vorderen.
De bovenstaande principes zijn eveneens verwerkt in de ‘
vrijwillige gedrags-
code betreffende voorlichting in de precontractuele fase inzake woningkre-
diet’
van de Belgische Vereniging van het Krediet (BVK).
MOGELIJKE DIENSTEN VAN EEN BANK
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48,49,50
Powered by FlippingBook