goedebankrelatie.be - page 40

40
Wordt het krediet geweigerd, dan delen wij u dit zo spoedig mogelijk mee.
Een weigering is ingegeven door
zowel uw als ons belang
(bijvoorbeeld om
overmatige schuldenlast te voorkomen).
Als een krediet werd geweigerd na raadpleging van de Centrale voor kredie-
ten aan particulieren bij de Nationale Bank van België, delen wij u dit mee.
Normaal gezien weet u al dat u opgenomen bent in die centrale, aangezien zij
u daarvan op de hoogte moet brengen. Voor meer informatie omtrent deze
registratie kunt u rechtstreeks bij de Nationale Bank van België terecht. Meer
informatie hierover vindt u op
(kredietcentrale).
De kredietovereenkomst bevat alle voorwaarden enmodaliteiten van het kre-
diet, zodat u later
niet voor verrassingen
komt te staan. Vooraleer u het kre-
dietbedrag effectief ter beschikking krijgt, moeten eventueel nog bepaalde
formaliteiten (m.b.t. de waarborgen bijvoorbeeld) worden afgehandeld. Dit
zal zo spoedig mogelijk en in samenspraak met u gebeuren.
Hebt u op een gegeven moment problemen met de terugbetaling van het
krediet of verwacht u dat er problemen zullen opduiken, dan raden wij u
aan zo spoedig mogelijk contact met ons te nemen om samen na te gaan
hoe die problemen kunnen worden opgevangen.
GEDRAGSCODE VOOR BANKEN
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,...50
Powered by FlippingBook