goedebankrelatie.be - page 4

4
I.
De zeven pijlers voor een goede bankrelatie
1. Openheid en duidelijke communicatie
2. Dialoog
3. Discretie, vertrouwelijkheid en bescherming van
persoonsgegevens
4. Vaardigheid en bekwaamheid
5. Veiligheid en betrouwbaarheid
6. Integriteit van het banksysteem
7. Respect voor evenwicht van belangen
WAT VINDT U TERUG
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...50
Powered by FlippingBook