goedebankrelatie.be - page 38

38
3.
Beleggen
Een bank kan bij een belegging handelen op verschillende manieren. Ofwel
vraagt u ons enkel om een order uit te voeren of te laten uitvoeren, ofwel
vraagt of krijgt u daarbij ook nog een advies over een bepaalde belegging.
Ofwel kunt u met ons ook onder bepaalde voorwaarden een overeenkomst
van beleggingsadvies of vermogensbeheer sluiten. Onze verantwoordelijk-
heid ligt telkens anders.
Wanneer u ons algemene inlichtingen vraagt over ons beleggingsaanbod, geven
wij u graag objectieve informatie over de verschillende beleggingsproducten.
Indienumeer persoonlijk advies vraagt over eenbelegging gaanwij daar graag
op in. Wij houden onder meer rekening met uw financiƫle draagkracht en de
beleggingsdoelstellingen die u ons meedeelt en met uw kennis en ervaring
op het gebied van beleggingen. Wij baseren ons altijd op uw
beleggersprofiel
.
Bij beleggingen waarvan de opbrengst niet vaststaat, doen we geen beloftes
die bijvoorbeeld enkel op prestaties uit het verleden berusten.
U bent steeds vrij in uw keuze om ons beleggingsadvies te volgen of niet.
Wanneer u kiest voor een product dat niet strookt met uw beleggersprofiel,
zullen wij u daarop wijzen en zullen wij u vragen ons expliciet te bevestigen
dat u dit bewust en op eigen risico doet.
GEDRAGSCODE VOOR BANKEN
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...50
Powered by FlippingBook