goedebankrelatie.be - page 37

37
2.
Sparen
U kunt bij ons een spaarrekening (of spaardeposito) openen. Deze rekening
heeft geen vaste termijn, en de spaarder kan op elk moment zijn geld opvra-
gen. De vergoeding op een gereglementeerde spaarrekening bestaat uit een
basisrente en een getrouwheidspremie.
Wij stellen u een infofiche ter beschikking met daarin een overzicht van
de essentiële kenmerken van de spaarrekening.
Uw gelden op spaarrekeningen (of spaardeposito’s) vallen onder de wette-
lijke regeling van de depositogarantie tot 100.000 EUR per depositohouder
en per bank. Meer info over de omvang, draagwijdte en voorwaarden van
deze waarborg kunt u vinden op de websites
en
, of op onze eigen website.
MOGELIJKE DIENSTEN VAN EEN BANK
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...50
Powered by FlippingBook