goedebankrelatie.be - page 36

36
Noteer nooit de geheime code van uw kaart en deel ze aan niemand mee. Wees
voorzichtig als u uw debet- of kredietkaart gebruikt. Verlies bijvoorbeeld uw kre-
dietkaart niet uit het oog wanneer u ze ter betaling overhandigt. Informeer on-
middellijk de dienst Cardstop bij verlies, diefstal van uw kaart of wanneer deze
wordt ingeslikt door een automaat, tel. 
070/344.344.
Tip 2: Controleer altijd uw rekeninguittreksels
Controleer altijd uw rekeninguittreksels. Licht uw bank zo snel mogelijk in om-
trent eventuele afwijkingen.
Wij zorgen voor een correcte verwerking van uw betaalopdrachten. Mochten wij
toch een opdracht foutief uitvoeren, zetten wij dit zo snel mogelijk recht en met
de juiste valutadatum.
Voor elke betaalverrichting worden de datum van uitvoering, de toegepaste va-
lutering en de eventuele wisselkoers vermeld op de rekeninguittreksels. Bij deze
uittreksels gevenwij u ook andere informatie, zoals de periodieke of jaarlijkse inte-
resten en kosten verbonden aan de rekening. Aanvullende informatie, zoals fiscale
attesten, kan ook worden toegevoegd aan de bijlagen bij de rekeninguittreksels.
GEDRAGSCODE VOOR BANKEN
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...50
Powered by FlippingBook