goedebankrelatie.be - page 35

35
1.
Betalen
Voor uw betaalverrichtingen kunnen wij u verschillende diensten aanbieden:
overschrijvingen, domiciliëringen, stortingen en geldafhalingen, kredietkaar-
ten, debetkaarten, internationale overschrijvingen, …
Aan overschrijvingen naar het buitenland zijn in bepaalde gevallen
externe
kosten
verbonden, die bijvoorbeeld door buitenlandse betaalinstellingen
worden aangerekend. U doet er goed aan vooraf bij ons te informeren.
Om te garanderen dat iedereen een zichtrekening kan openen, bieden wij een
basisbankdienst
aan. Wij informeren u graag over de wettelijke voorwaarden
waaraan deze dienstverlening moet voldoen.
In het kader van de elektronische betalingen organiseren wij een zo veilig
mogelijk betalingsverkeer. Om die verbintenis optimaal te kunnen nakomen,
vragen wij ook dat u de nodige waakzaamheid aan de dag legt bij het gebruik
van betaaldiensten. Daarvoor geven wij u de volgende tips:
Tip 1: Deel uw code aan niemand mee
MOGELIJKE DIENSTEN VAN EEN BANK
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...50
Powered by FlippingBook