goedebankrelatie.be - page 30

30
Kinderen en jongeren zullen in onze reclameboodschappen niet rechtstreeks
worden aangespoord om hun ouders of andere volwassenen te overtuigen
om producten of diensten voor hen te kopen.
Prijzen
worden niet zo voorgesteld dat ze kinderen en jongeren een onrealis-
tisch beeld geven van de prijs of waarde van het product of de dienst, door
die bijvoorbeeld te minimaliseren. Onze reclame suggereert ook niet dat het
aangeprezen product of dienst binnen het onmiddellijke bereik van elk ge-
zinsbudget ligt.
In onze reclame nemen we geen beweringen of visuele voorstellingen op die
kinderen of jongeren mentale, morele of fysieke schade kunnen toebrengen.
Kinderen en jongeren worden niet afgebeeld in onveilige situaties of bij het
verrichten van handelingen die schadelijk kunnen zijn voor henzelf of voor
anderen, en worden ook niet aangemoedigd om aan potentieel gevaarlijk ge-
drag of activiteiten deel te nemen.
Wanneer wij kinderen in onze reclame vragen om contact met ons te nemen,
zullen wij hen steeds aansporen om eerst
toestemming
te krijgen van een ou-
der of een andere geschikte volwassene als er kosten, ook die van een com-
municatie, aan verbonden zijn.
GEDRAGSCODE VOOR BANKEN
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,...50
Powered by FlippingBook