goedebankrelatie.be - page 3

3
Beste klant
,
Deze gedragscode is een initiatief van Febelfin, de Belgische
federatie van de financiƫle sector. Door deze code te onder-
tekenen, verbindt uw bank zich ertoe dat zij in haar dagelijks
handelen met u trouw zal blijven aan de waarden die de
sector vooropzet.
7 pijlers, die het houvast zijn voor een goede bankrelatie.
Dank voor uw vertrouwen
.
7 pijlers voor een goede bankrelatie.
Meer informatie vindt u op
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...50
Powered by FlippingBook