goedebankrelatie.be - page 29

29
Niet al onze klanten zijn meerderjarig. Wij engageren er ons toe om minder-
jarigen te behandelen met respect voor hun leeftijd en ervaring en voorzien
in een aan hen
aangepaste dienstverlening
. Wij gunnen hen de tijd om onze
producten en diensten te leren kennen, willen hen hierbij op gepaste wijze
bijstaan en groeien graag samen met hen mee.
Wanneer we producten of diensten voor jongeren commercialiseren, zorgen
wij ervoor dat dit op een wettelijke, fatsoenlijke, eerlijke en oprechte wijze
gebeurt.
In onze reclameboodschappen richten we ons
nooit rechtstreeks tot wie jon-
ger is dan 12
.
Sociale waarden
Onze reclamemag niet de indruk wekken dat het bezit of gebruik van een pro-
duct of dienst een kind of jongere materiƫle, psychologische of sociale voor-
delen zal geven ten opzichte van andere jongeren, of dat het niet bezitten
van het product of dienst het tegenovergestelde effect zal hebben.
Wij zullen via onze reclame de autoriteit, de verantwoordelijkheid, het oor-
deel of de voorkeuren van
ouders niet ondermijnen
en respect hebben voor
algemeen aanvaarde sociale en culturele waarden.
RECLAME EN MARKETING VOOR JONGEREN
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...50
Powered by FlippingBook