goedebankrelatie.be - page 25

25
7 PIJLERS VOOR EEN GOEDE BANKRELATIE
En nu even praktisch
Stap 1: Voor
een vraag of een klacht
zijn wij als uw bank
uw eerste gesprekspartner. Samen met u zoeken
we naar een passend antwoord.
Stap 2: Vindt u dat wij u in het geval van een
klacht
geen afdoend antwoord hebben gegeven, dan
kunt u deze voorleggen aan Ombudsfin, de
onafhankelijke ombudsman in financiƫle
geschillen. (
)
Voor vragen of klachten in verband met de door ons
gevoerde reclame, kunt u zich wenden tot de Jury voor
Ethische Praktijken inzake reclame. (
)
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...50
Powered by FlippingBook