goedebankrelatie.be - page 24

24
Wij spannen ons in om uw klacht snel en objectief te behandelen en naar een
oplossing
te zoeken. Meer bepaald:
• wanneer u een schriftelijke klacht indient, sturen wij u
binnen vijf werk-
dagen
een ontvangstbevestiging;
• wij proberen om u een antwoord ten gronde te geven binnen een redelijke
termijn en brengen u op de hoogte, mocht blijken dat dit niet kan. Uw
klacht dient wel
duidelijk en volledig
te zijn, d.w.z. dat u de documenten
die nodig zijn voor het onderzoek van de klacht toevoegt aan uw klacht.
GEDRAGSCODE VOOR BANKEN
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...50
Powered by FlippingBook