goedebankrelatie.be - page 23

23
7 PIJLERS VOOR EEN GOEDE BANKRELATIE
7
Respect voor evenwicht van belangen
Overleg en bemiddeling is de basis van een goede bankrelatie.
Wij spelen een belangrijke rol in het economisch en sociaal leven en waken
over de belangen van rekeninghouders, spaarders, beleggers, kredietnemers
en aandeelhouders, naast die van onze medewerkers.
Bij een advies over een product of dienst houden wij
steeds rekening met uw
belangen
.
Wij zijn uw eerste gesprekspartner indien u
klachten
hebt. Wij brengen u op
een transparante manier, o.a. via onze website en de algemene voorwaarden,
op de hoogte van:
• de contactgegevens (het post- en e-mailadres) van de persoon of dienst
waarbij u een klacht kunt indienen;
• de juiste informatie omtrent de klachtenprocedure;
• wanneer u het niet eens bent met ons antwoord, geven wij u de mogelijk-
heid om een beroep te doen op Ombudsfin, de ombudsman die bevoegd
is voor financiële geschillen. Wij geven u de contactgegevens van deze
dienst.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...50
Powered by FlippingBook