goedebankrelatie.be - page 21

21
7 PIJLERS VOOR EEN GOEDE BANKRELATIE
5
Veiligheid en betrouwbaarheid
Een goede bankrelatie steunt op veiligheid en betrouwbaarheid.
Wij besteden veel zorg aan de veiligheid en de
beveiliging van de ons toever-
trouwde gegevens
en middelen. Wij wensen uw aandacht erop te vestigen
dat de veiligheid van onze diensten ook afhangt van uw waakzaamheid bij
het gebruik ervan.
Wij doen er alles aan om een veilig beheer van de ons toevertrouwde gege-
vens en middelen te garanderen. Onze systemen zijn van hoge technologi-
sche kwaliteit en onze procedures worden voortdurend geoptimaliseerd. Wij
zorgen voor een degelijke interne controle.
Wij zien nauwgezet toe op de
betrouwbaarheid van onze partners
en financi-
ële tussenpersonen.
Zowel in uw als in ons belang gelden er een groot aantal strenge regels waar-
aan wij moeten voldoen, en staan wij onder streng toezicht van de Autoriteit
voor Financiële Diensten enMarkten (FSMA) en de Nationale Bank van België
(NBB). De naleving van alle geldende normen zorgt voor een sterk en stabiel
banksysteem.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...50
Powered by FlippingBook