goedebankrelatie.be - page 20

20
GEDRAGSCODE VOOR BANKEN
4
Vaardigheid en bekwaamheid
Een goede bankrelatie steunt op bekwaamheid.
Wij zorgen voor een
snelle en professionele dienstverlening
.
Wij leveren de gevraagde diensten binnen de kortst mogelijke termijn, reke-
ning houdendmet de aard van de vraag. Wij beantwoorden alle vragen zo snel
mogelijk.
Wij leiden ons personeel en onze agenten permanent op tot bekwame mede-
werkers die in staat zijn om u
vlot en correct te adviseren
en professioneel
gevolg te geven aan uw vragen tot dienstverlening.
Wij streven ernaar om de vereiste formaliteiten bij het vastleggen van onze
wederzijdse verbintenissen tot het strikt noodzakelijke te beperken.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...50
Powered by FlippingBook