goedebankrelatie.be - page 17

17
2
Dialoog
Een goede bankrelatie steunt op vertrouwen, dit wil zeggen op een eerlijke en
open dialoog, een goed wederzijds begrip en een vrije keuze.
Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen en onze wettelijke verplich-
tingen na te komen, vragen wij u
persoonlijke en financiële informatie.
Hoe
nauwkeuriger en vollediger die informatie is, hoe beter wij u persoonlijk ad-
vies kunnen geven.
Wij stellen u alle nuttige vragen zodat we in onze adviezen en aangeboden
diensten ook maximaal rekening houden met
uw doelstellingen en behoef-
ten
.
Wanneer wij contact met u nemen, leggen wij u steeds klaar en duidelijk uit
waaromwij dat doen. Als u ons laat weten dat u dit niet langer wenst, nemen
wij geen contact meer op over commerciële acties. U bent steeds
vrij in uw
keuze
om de aangeboden diensten te aanvaarden of te weigeren.
7 PIJLERS VOOR EEN GOEDE BANKRELATIE
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...50
Powered by FlippingBook