goedebankrelatie.be - page 15

15
1
Openheid en heldere communicatie
Een goede bankrelatie steunt op openheid, wederkerigheid en vertrouwen.
Openheid, wederkerigheid en vertrouwen veronderstellen dat beide partijen
elkaar steeds
eerlijke en juiste informatie
geven. Wij leggen u onze diensten
duidelijk uit. Wij streven ernaar klare taal te gebruiken opdat u met kennis
van zaken een beslissing kunt nemen. Als er iets voor u niet duidelijk is, zullen
wij dit op uw verzoek toelichten.
Wij zorgen voor wettelijke, fatsoenlijke,
eerlijke en oprechte reclame
die niet
kleinerend is voor individuele personen of groepen, bedrijven, organisaties,
industriële of commerciële activiteiten, beroepen of producten, of denigre-
rend uithaalt naar de relatie tussen onze concurrenten en hun klanten.
Alle reclame moet worden voorbereid vanuit een behoorlijk maatschappelijk
en professioneel verantwoordelijkheidsbesef en dient in overeenstemming
te zijn met de in de bedrijfswereld algemeen aanvaarde principes van eerlijke
reclame.
Wij zorgen ervoor dat u de
tarieven
van onze courante bankdiensten op een
eenvoudige manier kunt raadplegen. De tarievenlijst wordt ter beschikking
gesteld in al onze kantoren en kan makkelijk gevonden worden op onze web-
site. Op die manier kunt u onze tarieven makkelijk vergelijken met die van
andere banken vooraleer u een beslissing neemt.
7 PIJLERS VOOR EEN GOEDE BANKRELATIE
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...50
Powered by FlippingBook